REBRANDING

REBRANDING

Rebranding

Γιατί μπορεί να θέλει ένα brand να ανανεωθεί, τι μπορεί να κάνει και, κυρίως, τι μπορεί να κερδίσει από ένα rebranding;

Rebranding ονομάζουμε τη διαδικασία επανασχεδιασμού της οπτικής ταυτότητας του brand. Ξεκινά με τον ανασχεδιασμό του λογοτύπου και της εταιρικής ταυτότητας, όπως επιστολόχαρτα, κάρτες, φάκελοι, σακούλες, κλπ. και, στη συνέχεια, επεκτείνεται σε έντυπα, έγγραφα, websites, applications, διαφημιστικές καμπάνιες και ούτω καθεξής. Η νέα αυτή ταυτότητα καθορίζει όλη την οπτική ταυτότητα κάθε περαιτέρω επικοινωνίας.

Ο κατεξοχήν σκοπός του rebranding είναι να επανατοποθετήσει το brand στην αγορά και να επανεγκαταστήσει νέα εικόνα στη συνείδηση του κοινού του. Το rebranding προϋποθέτει/απαιτεί αλλαγή στη στρατηγική marketing και διαφήμισης του brand. Έχει δικό του νέο προσανατολισμό και στόχο και φέρνει νέες προσδοκίες από την εφαρμογή του.

Άραγε χρειάζεται rebranding και το δικό μου brand;

 • Το brand name μας δεν αντικατοπτρίζει πια το όραμα της εταιρείας.
 • Ντρεπόμαστε να δώσουμε την κάρτα μας.
 • Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι ασαφές ή εκφράζεται ανεπαρκώς.
 • Το brand μας εστιάζει σε πολλά και είναι σύνθετο προς κατανόηση.
 • Η στρατηγική μας έχει αλλάξει.
 • Η εταιρεία μας μεγάλωσε πια και έχει ξεπεράσει το υπάρχον μας brand.
 • Πρόκειται να γίνει ή έχει ήδη γίνει κάποια συγχώνευση.
 • Η εταιρεία μας έχει μεταφερθεί ή επεκταθεί σε νέα γεωγραφικά πλάτη.
 • Το brand μας χρειάζεται να αποσυνδεθεί από την κακή του εικόνα.
 • Δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε την αξία μας.
 • Δυσκολευόμαστε να πείσουμε το κοινό μας και να αυξήσουμε τις τιμές μας.
 • Θέλουμε να επεκτείνουμε την επιρροή μας στο υπάρχον κοινό μας.
 • Θέλουμε να στοχεύσουμε σε νέα ακροατήρια.
 • Θέλουμε να αλλάξουμε προσανατολισμό.
 • Δεν έλκουμε κορυφαία ταλέντα στο δυναμικό μας.

Όταν γίνεται σωστά, η ανανέωση μπορεί κυριολεκτικά να αναστήσει ένα brand και να εκτοξεύσει τις πωλήσεις του!

Πληροφορίες

 • Date:June 19, 2019
 • Tags:Rebranding

Share