SSL CERTIFICATE

Home - , - SSL CERTIFICATE

SSL CERTIFICATE

Η Noesis Olon εγγυάται ότι κατά την χρήση του SSL, η ανταλλαγή πληροφοριών με το domain θα είναι κωδικοποιημένη και ασφαλής. Παρέχει πιστοποίηση σε βασικό επίπεδο και για την έκδοσή του απαιτείται αποκλειστικά η πιστοποίηση του domain name στο οποίο θα εγκατασταθεί.

Bασικό πλεονέκτημα ενός DV SSL είναι η άμεση ενεργοποίησή του, καθώς πραγματοποιείται μέσα σε μερικά μόλις λεπτά. Η μοναδική ενέργεια που απαιτείται, είναι ένα απλό click στο mail έγκρισης που αποστέλλεται από την αρχή έκδοσης, στη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ονόματος.

Πώς λειτουργεί το SSL;

1. Γίνεται έλεγχος αυθεντικότητας πιστοποιητικού

2. Ότι το πιστοποιητικό υπογράφεται από έμπιστη εκδούσα αρχή

3. Δημιουργία μοναδικού κλειδιού κρυπτογράφησης για τη συγκεκριμένη σύνδεση (Session key)

4. Τέλος, ο Server αποκωδικοποιεί το Session key χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί και πραγματοποιεί μια ασφαλή σύνδεση.

Το πράσινο χρώμα στην μπάρα διευθύνσεων του browser, υποδηλώνει την χρήση Extended Validated πιστοποιητικού. Το URL μιας ασφαλούς ιστοσελίδας ξεκινάει με https αντί για http. Το “s” αντιστοιχεί στη λέξη secure. Το λουκέτο είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του browser όταν η τοποθεσία είναι ασφαλής. Ανάλογα με το πιστοποιητικό που θα επιλέξεις, θα είναι διαθέσιμες κάποιες ή όλες από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1.  Ένα σύμβολο κλειδαριάς θα εμφανιστεί στον browser του χρήστη, όταν επισκεφθεί τη σελίδα σου.
2.  Το URL σου στον browser θα ξεκινά με “https” και όχι “http”.
3.  Θα εμφανίζονται στατικά ή δυναμικό logos και seals.

Infor

  • Date:May 14, 2019
  • Tags:https,SSL,

Share