SSL Certifications

Home - SSL Certifications

SSL Certification

Η Noesis Olon εγγυάται ότι κατά την χρήση του SSL, η ανταλλαγή πληροφοριών με το domain θα είναι κωδικοποιημένη και ασφαλής. Παρέχει πιστοποίηση σε βασικό επίπεδο και για την έκδοσή του απαιτείται αποκλειστικά η πιστοποίηση του domain name στο οποίο θα εγκατασταθεί.

Το πράσινο χρώμα στην μπάρα διευθύνσεων του browser, υποδηλώνει την χρήση Extended Validated πιστοποιητικού. Το URL μιας ασφαλούς ιστοσελίδας ξεκινάει με https αντί για http. Το “s” αντιστοιχεί στη λέξη secure. Το λουκέτο είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβολο που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του browser όταν η τοποθεσία είναι ασφαλής.

Γιατί είναι απαραίτητο;

Όταν το site σας δεν είναι χαρακτηρισμένο ως ασφαλές οι χρήστες αποφεύγουν να το επισκεφτούν και πολλά antivirus δεν επιτρέπουν την σύνδεση.